Selekterade e-postutskick till beslutsfattare 

Precis som med Postalt DR görs utskicket till en utvald målgrupp som matchar kundens målgrupp, län, antal anställda, omsättning, nyckelpersoner etc, som dessutom är mätbart i realtid. Kundgruppen kan selekteras på: Geografi (län, kommun, postnummer, postort) Antal anställda, Branschtillhörighet (SNI-kod) Omsättning Nyckelpersoner (vd, försäljningschef, marknadschef, ekonomichef etc) Rätt person får utskicket, inget spill och inga onödigt utlagda pengar. Framförallt, det händer NU 

  • Innan kampanj - Välj ut din målgrupp
  • Under kampanjen - Realridstracking utav tredjeparts leverantör
  • Efter kampanjen - Statistik på antal klick, antal leads, öppningsgrad, vilka som klickat etc.


Om utskicken:

  • Grunddatan är alla företagsadresser i Sverige ca 1,3 miljoner företag. 
  • Vi ersätter löpande beslutsfattare som gått i pension mm med de nya beslutsfattarna. 
  • Uppdatering av databasen sker kontinuerligt genom bl a kreditbolag, SCB som vi är direktuppkopplade mot samt 3:e part som verifierar volym och är medlemmar i SWEDMA. 
  • Material: DU skickar material, bilder och texter separerat vi skapar vi ett html mail utifrån er mall, helst inte enbart en statisk bild, men har ni bara text material, budskapet och bilder så sätter vi ihop e-postutskicket.
     

Efter avslutad kampanj så följs arbetet upp med statstik över antal klick, antal leads, öppningsgrad, vilka som klickat och var i ditt utskick och så vidare. Vi kan även ta fram e-post adresserna till de som klickat på ditt utskick. Du kan alltså se resultatet av ditt utskick på ett helt annat sätt än hos leverantörer som endast presenterar öppningsfrekvens och klick. Här får du svart på vitt, vilket ger unikt utvärderingsmaterial för ditt företag att ta del av efter avslutad kampanj.
 

Personliga e-postadresser till beslutsfattare

Vi säljer även personliga e-postadresser till över 1.000.000 beslutsfattare. Vi uppdaterar vårt register dagligen och garanterar en mycket hög kvalitet på våra adresser. Vi garanterar minst 90 % aktiva adresser vid beställning men har i regel ett bortfall på 2-3 %. Garantin innebär att du som kund antingen erhåller pengarna tillbaka eller nya adresser för det antal adresser som inte skulle uppnå garantinivån. Vi köp utav e-postadresser erhåller du utöver e-postadressen en exelfil med företagsnamn, adress, postnummer, Ort, telefon, URL, kommun, län, org-nr, antal anställda, omsättning, SNI- kod, namn på beslutsfattare, befattning på beslutsfattare. Minsta antal är 500 st. 


Postala utskick & Adresser

Önskar du även nå beslutsfattarna genom postala utskick så har vi här en helhetslösning som vi anpassar helt efter dina behov med allt från tryck och adressköp till kuvertering och porto.


Webbyrå, webbyrå stockholm, hemsida, Köpa billig hemsida, webbyrå, visitkort, reklamblad

Webbyrå Stockholm - Webbyrå i Stockholm webbyrå stockholm wordpress, joomla webbyrå stockholm Webbdesign Logotyp