Betala bara för effekten!

Nya kunder? Hur gör du för att hitta nya kunder? 
 
Vore det inte bra om du visste vilka av dina kunder som är intresserade av varje enskild produkt/tjänst du vill marknadsföra? Med hjälp av leadsgenerering kan du hitta de kunder som är mer intresserade av dina produkter än vad andra kunder är – och du kan välja att kommunicera och bearbeta just dem. Med hjälp av leadsgenerering kan du utveckla dina säljinsatser. Bearbetar du många kunder kan du med hjälp av leadsgenerering betalar du enbart för kunder som är intresserade utav din produkt/tjänst.
 
ANALYS
Arbetet börjar med en analys som består av syfte och hur du vill få in dina leads. Vi analyserar, bland annat, din tänkta målgrupp, ditt syfte och din målsättning med leadsgenereringen.
 
STRATEGI
Varje företag och varje kampanj är unik och har olika syften och förutsättningar. Att ha en tydlig strategi för hur bearbetningen av kunderna ska vara är av största vikt för att få maximal utdelning. I strategifasen fastställer vi hur du vill framstå i ditt budskap och vad det är du vill få fram till dina mottagare. Vi tar fram förslag på hur kommunikationen ska komma att se ut. Strategifasen mynnar ut i en konkret och detaljerad handlingsplan där vi tar fram en recordlayout (Vilka uppgifter som ska uppfyllas för att personen ska vara ett leads).
 
EFFEKT
Leadsgenerering ger omedelbar effekt. Effekten utav leadskampanjen mäter, tvättar och levererar vi så du får 100 % uppdaterade leads . Tillsammans går vi igenom det utförda arbetet och vika resultat det gett. Vi mäter så utfört arbete svarar mot fastställda målsättningar. I våra utvärderingar är vi givetvis objektiva och belyser båda vad som var bra men även vad som kan bli bättre. 
 
Vi hjälper dig att bygga upp databaser till befintliga eller potentiella kunder på flera olika sätt. Dels kan vi leverera färdiga ringlistor, hjälpa till med rekrytering utav nya medlemmar till kundklubbar, hjälpa företag att leverera nya medlemmar till deras nyhetsbrev. Leverera direkt beställning utav en vara, produkt eller tjänst direkt till kunden. Leverera och ta betalt för potentiella köpare utav en vara, tjänst eller produkt där det ofta krävs en personlig kontakt för att få kunden att byta exempelvis bil, försäkring eller liknande.

Vi hittar lösningen och du betalar bara för vad du får ut utav tjänsten.

• Leverera färdiga ringlistor, (TM leads) 
• Hjälpa företag att rekrytera nya medlemmar till kundklubbar.
• Hjälpa företag att leverera nya medlemmar till deras nyhetsbrev (sign-ups)
• Leverera kontaktuppgifter till potentiella kunder som har visat intresse för din produkt/tjänst
• Leverera färdiga eller direkta beställningar utav en vara/produkt/tjänst direkt till kund ( CPO)
• Leverera och tar betalt för potentiella köpare av vara/tjänst/produkt där det oftast krävs en
  personlig kontakt för att få kunden att byta exempelvis bil, försäkring, bank, bostad mm. (CPL)
 
Kontakta oss så hjälper vi dig!


Webbyrå, webbyrå stockholm, hemsida, Köpa billig hemsida, webbyrå, visitkort, reklamblad

Webbyrå Stockholm - Webbyrå i Stockholm webbyrå stockholm wordpress, joomla webbyrå stockholm Webbdesign Logotyp